Hợp đồng thuê lái xe

Hợp đồng thuê lái xe

12/06/2023

-

Lê Ngọc Quang

-

0 Bình luận

Hợp đồng thuê lái xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ LÁI XE

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Hôm nay (ngày ......... tháng......... năm.......... ), chúng tôi bao gồm các bên sau:

BÊN A (Bên thuê lái xe): ............................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................

Điện thoại: .................................................................................................

BÊN B (Bên nhận lái xe thuê): CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH VĂN MINH

Địa chỉ: Số 369 Trường Chinh, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế: 0109005486

Điện thoại: 0918186822

Đại diện: Ông Lê Ngọc Quang                        Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên thống nhất, thoả thuận và cùng nhau ký kết Hợp đồng với những điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê và bên B đồng ý nhận thực hiện công việc:

- Lái xe: ............................................................................

- Trông giữ, bảo quản xe (bao gồm cả giấy tờ xe, vật chất trên xe…) trong suốt thời gian lái xe, đưa đón người của BÊN A.

- Mục đích: Lái xe cho Bên A

- Lịch trình xe: .......................................................................................

- Thời hạn hợp đồng: ............................................................................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CÔNG VIỆC

- Thời gian thực hiện công việc chủ động theo bên thuê lái xe

- Hai bên thực hiện đúng thoả thuận theo thời gian đã quy định.

- Thực hiện đúng quy định tại Điều 65 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô: “Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ”.

ĐIỀU 3: CHẤT LƯỢNG CỦA XE

- Xe phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ, chất lượng theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

4.1: Giá thuê:

- Phí dịch vụ cho công việc là: .......................................................................

- Tiền xăng xe; phí cầu, đường, bến bãi do Bên thuê (tức Bên A) chịu trách nhiệm.

4.2: Phương thức thanh toán:

- Bên A thanh toán phí dịch vụ cho công việc và tiền bến bãi bằng hình thức chuyển khoản cho bên B. Tiền xăng xe và phí cầu đường (trạm thu phí) do Bên A chịu trách nhiệm.

- Bộ chứng từ thanh toán của Bên B gồm: Lịch trình xe có xác nhận của nhân sự Bên A và hóa đơn GTGT hợp lệ.

4.3: Thời hạn thanh toán: Sau 10 ngày kể từ khi Bên A nhận đầy đủ bộ chứng từ thanh toán đầy đủ.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

- Cung cấp đầy đủ chính xác những yêu cầu, thời gian đưa đón (thông báo bằng điện thoại hoặc chỉ dẫn khác).

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của Bên A hoặc Bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ quy định tại điều 4 của hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm sắp xếp và bàn giao xe theo đúng thông tin về xe, chất lượng xe và thời điểm giao xe được quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Hợp đồng;

- Bên A chịu trách nhiệm chi trả các loại bảo hiểm về vật chất xe theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

- Đưa, đón người của Bên A đúng thời gian thỏa thuận tại điều 2 của hợp đồng.

- Tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ và các quy định của địa phương về điểm dừng, đỗ xe ô tô, bảo quản ô tô trong thời gian đưa đón theo yêu cầu của Bên A.

- Phải kiểm tra tình trạng xe nhằm phát hiện các bất thường (nếu có) hoặc mất mát, hư hỏng. Thông báo cho bên A biết nhằm khắc phục và xác nhận, đảm bảo trách nhiệm giữa các bên.

- Chịu trách nhiệm do các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và vi phạm quy định khác về giao thông đường bộ trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Từ chối thực hiện yêu cầu của bên A nếu có tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ.

- Trong trường hợp, có rủi ro phát sinh do lỗi của Bên B, Bên B chịu trách nhiệm đền bù 100% các chi phí sửa chữa như lúc ban đầu.

- Bên B không nhận lái và có quyền từ chối Bên A nếu phát hiện trên xe có hàng dễ cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng cấm theo luật định của Nhà Nước Việt Nam.

- Trong thời hạn hợp đồng, Bên B đảm bảo lái xe Trần Minh Hiếu chạy cố định lịch trình xuyên suốt với Bên A. Nếu lái xe bên B bất khả kháng phải nghỉ, Bên B phải thông báo trước cho bên A ít nhất 2 ngày và sắp xếp 1 lái xe thay thế đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của Bên A trong thời gian lái xe cố định phải nghỉ.

- Nhận bàn giao xe từ bên A để thực hiện công việc và chịu trách nhiệm bảo quản xe. Nếu lái xe bên B bảo quản xe không tốt gây thiệt hại,hư hỏng, mất mát… thì bên B phải bồi thường cho bên A.

ĐIỀU 7: THÔNG BÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- Trường hợp việc thay đổi thời gian phục vụ hoặc người lái xe của Bên B mà gây thiệt hại cho Bên A do không báo trước hoặc báo trước không đúng như quy định tại Điều 6 thì Bên B phải bồi thường thiệt hại do sự thay đổi của mình.

-​ Trường hợp Bên B không đón Bên A theo đúng thời hạn quy định tại điều 2 thì phải chịu các chi phí phát sinh cho Bên A thời gian chậm đón (có bằng chứng kèm theo).

- ​Bên A được toàn quyền yêu cầu Bên B thay đổi tài xế bằng việc thông báo trước ít nhất 1 ngày làm việc khi xét thấy việc thay đổi này là cần thiết hoặc khi tài xế có hành vi không đúng chuẩn mực trong khi thực hiện công việc.

- ​Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bằng việc thông báo cho Bên B trước ít nhất 7 ngày khi không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ của Bên B.

ĐIỀU 8: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các thoả thuận trong Hợp đồng này.

- Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải. Nếu trường hợp hai bên không đạt được sự thoả thuận, hoà giải, các bên có quyền khởi kiện ra toà án có đủ thẩm quyền để giải quyết.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

                                      Đại diện Bên A                                                                                        Đại diện Bên B

 

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0918186822