Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp

18/04/2023

-

Lê Ngọc Quang

-

0 Bình luận

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp

>>> Mức phạt đối với Người điều khiển ô tô

Mức vi phạm nồng độ cồn Mức tiền phạt Hình phạt bổ sung

Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

 

>>> Mức phạt đối với Người điều khiển xe máy

Mức vi phạm nồng độ cồn Mức tiền phạt Hình phạt bổ sung

Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

 

>>> Mức phạt đối với Người điều khiển xe đạp

Mức vi phạm nồng độ cồn Mức tiền phạt Hình phạt bổ sung

Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 80 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng.  

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng.  

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 400 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng.  

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0918186822